Tar for tiden ikke imot nye oppdrag.

Design og utvikling

Målet er å gi en god totalopplevelse

Et godt brukergrensesnitt er avgjørende. Det skal være enkelt for brukeren å bli kjent med ditt nettsted, når de besøker det for første gang. Og det skal være lett å lære, slik at brukeren husker brukergrensesnittet ved påfølgende besøk. Det skal også være enkelt for brukeren å nå sine mål, f.eks. innhente informasjon, bestille en vare eller reise.

Brukeropplevelse og brukersentrert utvikling står sentralt når jeg utvikler et nettsted. Jeg baserer utviklingen på brukerens behov, ønsker og begrensninger, og i en design-/utviklingsprosess involverer jeg brukerne i alle ledd av prosessen. Jeg utfordrer deg som bestiller, og andre reelle brukere til å komme med muntlig tilbakemeldinger, eller delta i form av brukertester.

Universell utforming

Når jeg utvikler nettsider er universell utforming helt sentralt. Det er et krav at nettsider innen 2022 skal være universelt utformet. Universell utforming betyr at flest mulig har tilgang til digitale helsetjenester, uavhengig av alder, utdanningsnivå eller funksjonsevne. Vi følger standarden WCAG 2.1.

Trenger du en støttespiller i ditt prosjekt?